Tuinonderhoud

Om uw tuin in goede conditie te houden en optimaal te kunnen genieten van uw tuin is onderhoud nodig. Dit kan in de vorm van regelmatig onderhoud middels een onderhouds-contract, waarin u met ons een vaste afspraak maakt voor terugkerend onderhoud. U kunt dan denken aan: voor- en najaarsonderhoud en door het jaar heen het bijhouden van de tuin, waarin o.a. de bemesting wordt verzorgt, de tuin onkruidvrij wordt gemaakt, zonodig terrassen worden gereinigd, gazononderhoud, bladruimen en snoeien.

 

HIERONDER EEN AANTAL MOGELIJKHEDEN

  • onderhoudscontracten
  • voor- en najaarsonderhoud
  • gazononderhoud/herstel
  • bos, berm en kant maaien
  • bemesten/bekalken
  • onkruidverwijdering/spuiten
  • boomverwijdering/stobben frezen
  • snoeien en knippen hagen, heesters, bomen
  • schoonmaken dakgoten en houtwerk
  • verticuteren/beluchten enz. enz.

klik hier voor Onderhoudscontracten